image عجیب تر از دانش image قصه های یلدا

تله کوله

قصه قصه

با ما تماس بگیرید...

ارسال پیام
قصه قصه

با ارسال کد ۸۸۱۷ به ۸۴۹۴ می توانید مشترک کوله “قصه قصه” شوید. این داستان ها همانند ستارگانی هستند که وقتی در هیاهوی زندگی گم می شوی، درخشش آنها آسمان زندگی ات را روشن می کند.

گاهی وسط هیاهو و گرفتاری های روزانه، چیزهای خیلی ساده ای حالمون رو بهتر می کنه؛ حتی شده برای چند دقیقه کوتاه، و فشار کاری یا استرس های روزانه رو از یاد ما می بره و ما رو سرگرم می کنه. سرویس “قصه قصه”، با ارسال روزانه قصه های کوتاه و جذاب و خواندنی، سعی می کنه همین کار رو انجام بده.

نمونه محتوا :

قصه قصه

بیماری غفلت”

021

روزی سقراط مردی را دید که خیلی ناراحت و متأثر است. علت ناراحتی اش را پرسید و آن مرد پاسخ داد: “در راه که می آمدم، یکی از آشنایان را دیدم. سلام کردم، جواب نداد و با بی اعتنایی و خودخواهی از کنارم گذشت و رفت! من از این طرز رفتار او خیلی رنجیدم“. سقراط گفت: “چرا رنجیدی؟“. مرد با تعجب گفت: “خوب، معلوم است! چنین رفتاری ناراحت کننده است“. سقراط پرسید: “اگر در راه کسی را می دیدی که به زمین افتاده است و از درد و بیماری به خود می پیچد، آیا از دست او دلخور و رنجیده می شدی؟“.

03

مرد جواب داد: “آدم که از بیمار بودن کسی دلخور نمی شود“. سقراط پرسید: “به جای دلخوری چه احساسی می یافتی و چه می کردی؟“. مرد گفت: “احساس دلسوزی و شفقت. سعی می کردم طبیب یا دارویی به او برسانم“. سقراط گفت: “همه این کارها را به خاطر آن می کردی که او را بیمار می دانستی. آیا انسان تنها جسمش بیمار می شود؟ و آیا کسی که رفتارش نادرست است، روانش بیمار نیست؟ اگر کسی فکر و روانش سالم باشد، هرگز رفتار بدی از او دیده نمی شود؟“.

04

بیماری فکر و روان، نامش غفلت است و باید به جای دلخوری و رنجش نسبت به کسی که بدی می کند و غافل است، دل سوزاند و کمک کرد و به او طبیب روح و داروی جان رساند. پس از دست هیچ کس دلخور مشو و کینه به دل مگیر، آرامش خود را هرگز از دست مده و بدان که هر وقت کسی بدی می کند، در آن لحظه بیمار است“.

05

مفهوم چیزهای گوناگون نه در خود آنها، که در نگرش ما نسبت به آنها نهفته است.

درباره ما

logoتله کوله، در زمینه خدمات همراه و موبایل به عنوان ارائه دهنده خدمات ارزش افزوده اپراتور های همراه، راهکارهای نوین توسعه تجارت بر بستر تلفن همراه و اینترنت به صورت کاملا علمی و تخصصی فعالیت می نماید.

شبکه های اجتماعی